माझा बाप्पा

 

श्री. सतीश होनमारे,पवई यांच्या घरचा बाप्पा

समाजसेविका सौ.अनिता जयंत भेकरे यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. किशोर भिवा गायकवाड, माता रमाबाई आंबेडकर नगर ग्रुप नं २, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री.दिपक कावणकर, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री.अक्षय मोरे,पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. धनंजय काशिनाथ देशमुख, हिरानंदानी स्टाफ कॉर्टस, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

सहयोग तरुण मित्रमंडळ, चांदिवली दरवर्षी प्रमाणे यंदाही सहयोगच्या राजाचा पहिल्या आरतीचा मान आपल्यासाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या ‘मुंबई पोलिसांना’ देण्यात आला.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

error: Content is protected !!