माझा बाप्पा भाग ३

 

महात्मा जोतिबा फुलेनगर, आयआयटी मार्केट येथील बाळ गणेश मित्र मंडळाची गणेशमूर्ती (सौजन्य – प्रविण खरात)

गोखलेनगर येथील तरुण मित्र मंडळाची डमरूवर विराजमान बाप्पाची सुंदर मूर्ती

चांदिवली येथील सहयोगच्या राजाच्या आरतीचा मान कोरोना महामारीच्या काळात देवासारखे धावून आलेल्या डॉक्टरांना देण्यात आला. (सौजन्य – निखील यादव)

श्री. सखाराम माडये, तुंगागाव, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. निलेश नागे पाटील, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. छगन शिंदे, श्रीगणेशनगर (पंचकुटीर), पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. संदेश पाटील, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. दिनेश प्रकाश शेपुंडे, एल अंड टी, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. गणेश खंडागळे, फिल्टरपाडा, पवई यांच्या घरचा बाप्पा

, , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

error: Content is protected !!