चिमुकल्यांचे कलाविश्व

यशदा कराडकर, वेणूताई इंग्लिश मिडीयम स्कूल कराड, इयत्ता – सहावी.

आरुष गोरे, पवई इंग्लिश हायस्कूल, इयत्ता – चौथी

स्मिता मताल, चेतना कॉलेज, बांद्रा ईस्ट

प्राजक्ता चव्हाण, मरोळ मराठी शाळा, इयत्ता – चौथी

हर्षा पवार

अर्णव चव्हाण, रोजरी स्कूल – मालवण, इयत्ता सहावी

श्रेया कराडकर, वेणूताई इंग्लिश मिडीयम स्कूल कराड, इयत्ता – चौथी

सौमित्र चव्हाण, पवई इंग्लिश हायस्कूल, इयत्ता – चौथी

कविता कावणकर, कला विद्या मंदिर हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेज

 

श्रीकांत शिंदे

, , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

error: Content is protected !!