माझा बाप्पा भाग २

मरोळ येथील शिवशक्तीचा राजा

हरिओमनगर येथील जिजामाता गणेश मित्र मंडळाचा बाप्पा

चांदिवली, म्हाडा येथील बेस्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची गणेशमूर्ती

कोमल नवनाथ मोरे, मिलिंदनगर यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. संजय जंगम, शिवशक्ती मरोळ यांच्या घरचा बाप्पा

सोनल गोविंद मकवाना, मुरंजनवाडी, तुंगागाव यांच्या घरचा बाप्पा

समाजसेविका सौ. अनिता जयंत भेकरे यांच्या घरचा बाप्पा

श्री. सतीश होनमारे, फिल्टरपाडा यांच्या घरचा बाप्पा

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

error: Content is protected !!